Jump to content
Sign in to follow this  
nvisale_02

Một số vướng mắc về Phiếu Thu (Sales Receipt)

Recommended Posts

Dear anh Thành, anh vui lòng giải đáp, hướng dẫn giúp em một số vướng mắc sau:

 

1. Phần tên Đại lý không chính xác, chỉnh sửa thế nào vậy anh?

 

2. Trường hợp khách hàng là công ty, yêu cầu ghi tên hành khách tương ứng với từng số vé thì ghi ở mục nào?

 

3. Tổng số tiền Dòng 1.4 (Tổng tiền vé) không giống với Dòng Tổng số tiền thanh toán ở phía dưới, vậy chỉnh sửa thế nào cho khớp?

 

4. Dòng Hình thức thanh toán và dòng Tổng số tiền thanh toán cách xa nhau rất rộng, chỉnh sửa thế nào để 2 dòng này gần nhau?

 

5. Trường hợp Đại lý muốn thể hiện thông tin tài khoản ngân hàng ở bên dưới Phiếu thu để khách hàng căn cứ chuyển khoản cho chính xác thì bổ sung thế nào vậy anh?

 

Rất mong anh hướng dấn. Thanks anh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kinh gui: Dai ly Nam Viet

 

VNA tra loi mot so cau hoi cua dai ly Nam Viet nhu sau:

 

1. Phan ten dai ly khong chinh xac: VPMN da lien he voi Trung tam tai Ha Noi de dieu chinh cho dai ly. Dai ly vui long kiem tra lai. Truong hop chua duoc chinh sua theo yeu cau, dai ly vui long bao lai cho Mr.Thanh de xu ly tiep.

 

2. Theo quy dinh cua co quan thue, trong mau phieu thu chi co ghi so ve, khong ghi ten khach hang cua tung ve.

 

 

3. Cac truong hop lien quan den mau phieu thu: Tu 01/01/2010, VNA se co mau phieu thu moi tren he thong.

 

 

Thanh VNA

 

 

Dear anh Thành, anh vui lòng giải đáp, hướng dẫn giúp em một số vướng mắc sau:

 

1. Phần tên Đại lý không chính xác, chỉnh sửa thế nào vậy anh?

 

2. Trường hợp khách hàng là công ty, yêu cầu ghi tên hành khách tương ứng với từng số vé thì ghi ở mục nào?

 

3. Tổng số tiền Dòng 1.4 (Tổng tiền vé) không giống với Dòng Tổng số tiền thanh toán ở phía dưới, vậy chỉnh sửa thế nào cho khớp?

 

4. Dòng Hình thức thanh toán và dòng Tổng số tiền thanh toán cách xa nhau rất rộng, chỉnh sửa thế nào để 2 dòng này gần nhau?

 

5. Trường hợp Đại lý muốn thể hiện thông tin tài khoản ngân hàng ở bên dưới Phiếu thu để khách hàng căn cứ chuyển khoản cho chính xác thì bổ sung thế nào vậy anh?

 

Rất mong anh hướng dấn. Thanks anh.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dear Anh!

 

Em có vấn đề thắc mắc mong VNA hỗ trợ giúp em ah!

- Em bên Dai ly cấp 1 xuất hóa đơn diện tử giao khách ( dai ly cap 2), tuy nhien tren to hoa don xuat sai thong tin dia chi, MST. To hoa don khach hang da bao cao thue, nhung sau do phat hien ra sai. Vay truong hop nay ben dai ly cap 1 giai quyet the nao cho hop ly ah! ( p/s: ben e lam bien ban dieu chinh nhung khach khong dong y, khach yeu cau ngoai bien ban dieu chinh ra phai kem theo hoa don dieu chinh, vay hoa don dieu chinh do lam sao ben cap 1 xuat duoc ah)

E cam on!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×