Jump to content
Phuong Uyen

Chứng chỉ Sabre dành cho nhân viên đại lý

Recommended Posts

Dear anh/chị

 

Em đã tham dự đầy đủ các khóa học Sabre quốc nội, quốc tế, VN Airfare và thi đầy đủ và đã có code Sabre nhưng không được cấp chứng chỉ gì cả. Hiện nay thấy VNA có thông báo việc tổ chức thi Sabre 27/9 - 13/10 dành cho tất cả nhân viên đại lý, trong đó có đoạn:

 

"N/v đại lý phải nộp bản photo bằng cấp cho CV đại lý

 

- Các trường hợp mất bằng hoặc không chứng minh được việc có chứng chỉ, bằng cấp sẽ bị coi như chưa có bằng và phải tham gia thi.

 

- Ngày 30/11 là hạn cuối để nộp bằng, nếu sau ngày này nhân viên đại lý không chứng minh được việc có bằng cấp sẽ bị thu hồi code."

 

Vậy cho em hỏi lấy gì để chứng minh là e đã thi và có chứng chỉ trong khi kg được cấp? (em có nhờ CV quản lý đại lý tra điểm thi và xếp loại các khóa học và thi đều có)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dear anh/chị

 

Em đã tham dự đầy đủ các khóa học Sabre quốc nội, quốc tế, VN Airfare và thi đầy đủ và đã có code Sabre nhưng không được cấp chứng chỉ gì cả. Hiện nay thấy VNA có thông báo việc tổ chức thi Sabre 27/9 - 13/10 dành cho tất cả nhân viên đại lý, trong đó có đoạn:

 

"N/v đại lý phải nộp bản photo bằng cấp cho CV đại lý

 

- Các trường hợp mất bằng hoặc không chứng minh được việc có chứng chỉ, bằng cấp sẽ bị coi như chưa có bằng và phải tham gia thi.

 

- Ngày 30/11 là hạn cuối để nộp bằng, nếu sau ngày này nhân viên đại lý không chứng minh được việc có bằng cấp sẽ bị thu hồi code."

 

Vậy cho em hỏi lấy gì để chứng minh là e đã thi và có chứng chỉ trong khi kg được cấp? (em có nhờ CV quản lý đại lý tra điểm thi và xếp loại các khóa học và thi đều có)

 

------------------------------------------

Ân trả lời các vấn đề bạn nêu ra như sau

 

- Trường hợp các bạn nào đã nhận chứng chỉ thì sẽ photo nộp cho CV đại lý (Những bằng cấp được chấp nhận là Sabre QN/QT, VN Airfare, KENT, các bằng này phải cấp sau 06/2009, các bằng cấp trước ngày này kg được chấp nhận)

- Những bạn nào đã thi mà chưa có chứng chỉ, CV phụ trách sẽ thống kê và thông báo cho các bạn biết để khỏi phải đăng ký dự thi.

- Chỉ những bạn nào đang đứng tên code sign in mà không có chứng chỉ nêu trên hoặc chưa từng thi đậu mới phải đăng ký thi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chao Bao An !

 

Mình tham dự kỳ thi đặt giữ chỗ ngày 08/12/2010

Bạn có thể cho mình biết khi nào có kết quả kỳ thi này ?

Nếu muốn biết sớm thì minh có thể liên lạc với ai, phòng ban nào để được biết sớm hơn ?

 

Xin cám ơn !

 

 

 

------------------------------------------

Ân trả lời các vấn đề bạn nêu ra như sau

 

- Trường hợp các bạn nào đã nhận chứng chỉ thì sẽ photo nộp cho CV đại lý (Những bằng cấp được chấp nhận là Sabre QN/QT, VN Airfare, KENT, các bằng này phải cấp sau 06/2009, các bằng cấp trước ngày này kg được chấp nhận)

- Những bạn nào đã thi mà chưa có chứng chỉ, CV phụ trách sẽ thống kê và thông báo cho các bạn biết để khỏi phải đăng ký dự thi.

- Chỉ những bạn nào đang đứng tên code sign in mà không có chứng chỉ nêu trên hoặc chưa từng thi đậu mới phải đăng ký thi.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào chị Bảo An,

Em thi chứng chỉ 1S hồi tháng 6 năm nay, đã có báo điểm đạt, thi tại VPMN. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy chứng chỉ, ko biết có ảnh hưởng tới công việc của em ko, chị có thể cho em thông tin về việc cấp chứng chỉ năm 2012 được ko?

Tks chị

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chào chị Bảo An,

Em thi chứng chỉ 1S hồi tháng 6 năm nay, đã có báo điểm đạt, thi tại VPMN. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy chứng chỉ, ko biết có ảnh hưởng tới công việc của em ko, chị có thể cho em thông tin về việc cấp chứng chỉ năm 2012 được ko?

Tks chị

 

hình như 5 6 tháng VNA mới cấp chứng chỉ đó bạn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×