Jump to content
Sign in to follow this  
huynhlam088

lỗi kết nối Sarbe không được

Recommended Posts

hiện tại không biết do hệ thống VNA hay do nhà mạng, mà rất nhiều đại lý bị tình trạng không đăng nhập vào sarbe được, mặc dù vpn đã kết nối thành công, nhưng vào Sarbe thì bị down, không biết anh chị IT của VNA có cách nào khắc phục không ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites
hiện tại không biết do hệ thống VNA hay do nhà mạng, mà rất nhiều đại lý bị tình trạng không đăng nhập vào sarbe được, mặc dù vpn đã kết nối thành công, nhưng vào Sarbe thì bị down, không biết anh chị IT của VNA có cách nào khắc phục không ạ

bạn kiểm tra lại tốc độ đường truyền xem sao?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×