Jump to content
Sign in to follow this  
linhlinh

Hoàn vé chuyến bay khách bay ngược hành trình (không đi chặng đầu)

Recommended Posts

Dear anh chị phụ trách Helpdesk!

 

Khách của mình đặt vé bay chuyến PQ SG ngày 18/10 và SG ĐN ngày 19/10 nhưng sau đó yêu cầu hoàn không đi chuyến PQSG ngày 18/10 nữa. Mình đợi khách đi chuyến SG Đn ngày 19/10 rồi hoàn chuyến ngày 18/9 theo quy định nhưng hệ thống báo lỗi: INVALID COMBINATION- VERIFY EXCH TYPE 1662 nên không thể hoàn chuyến PQSG đó.

 

Mong mọi người hướng dẫn giúp. Cảm ơn rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dear anh chị phụ trách Helpdesk!

 

Khách của mình đặt vé bay chuyến PQ SG ngày 18/10 và SG ĐN ngày 19/10 nhưng sau đó yêu cầu hoàn không đi chuyến PQSG ngày 18/10 nữa. Mình đợi khách đi chuyến SG Đn ngày 19/10 rồi hoàn chuyến ngày 18/9 theo quy định nhưng hệ thống báo lỗi: INVALID COMBINATION- VERIFY EXCH TYPE 1662 nên không thể hoàn chuyến PQSG đó.

 

Mong mọi người hướng dẫn giúp. Cảm ơn rất nhiều.

 

Trường hợp của bạn là vé sử dụng trái trình tự.

1 Cách nhanh nhất là đặt booking mới hạng đặt chỗ đó rồi call 7288 để xin confirm chỗ. Sau đó xin nogo vé kia và hoàn. Còn booking cũ sẽ xin nogo để hoàn.

2 gửi mail lên HD xin đóng nogo chặng ko sử đợi khi khách thực hiện xong hành trình thì hoàn lại vé chặng ko sử dụng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×