Jump to content

Recommended Posts

Cho toi hoi la mac dinh khi time limit het han thi no se tro ve time limit bao nhieu vay, cach dat lai timelimit xin cam on.

 

- Nếu PNR đã quá hạn TL, các chặng bay sẽ bị hùy hết thì hệ thống không thể trả lời TL mới nữa.

- Cũng nên lưu ý, sau khi PNR đã bị hủy vì hết TL, NV không được đặt chặng bay mới vào PNR này tránh hệ thống hủy chỗ do vi phạm quy định đặt chỗ.

- TL trong PNR do hệ thống tự thiết lập theo quy định đặt chỗ của VN và quy định này cũng đã công bố cho đại lý. Nhân viên luôn tạo PNR mặc định với TL30, không tự ý cài TL vào PNR.

 

Cám ơn câu hỏi của anh. Mỹ Hà

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×