Jump to content

huynhlam088

Members
  • Content count

    2
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
  1. hình như 5 6 tháng VNA mới cấp chứng chỉ đó bạn
  2. hiện tại không biết do hệ thống VNA hay do nhà mạng, mà rất nhiều đại lý bị tình trạng không đăng nhập vào sarbe được, mặc dù vpn đã kết nối thành công, nhưng vào Sarbe thì bị down, không biết anh chị IT của VNA có cách nào khắc phục không ạ
×