Jump to content

MAITRANG

Members
  • Content count

    2
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
  1. Chào các anh chi trên diễn đàn Em là thành viên mới và em đang gặp phải vần đề như sau, Mong anh chịn có kinh nghiệm chỉ giúp em ạ Vào ngày 30/10 em có xuất vé cho khách hành trình BMSG của hãng VNA nhưng do bị sai ngày nen em xử lý void vé và sau đó xuuat lại ngày khác, Sau khi kiểm tra Tình trạng vé đã được VOID em Tiến hành Xuât lại vé mới mà không vào phàn Báo cáo Xuất vé lỗi để kiểm tra lại. Tới ngày 6/12 Đại lý gửi công nợ về cho em và báo là thu sót công nợ và em phải trả thêm 1 khoản tiến bắng với số tiến đã xuất vé cho hãng (tức là em phải trả tiền 2 lần cho 1 vé) và em được giải thích là do bị lỗi hệ thông nên 1 code vé mà em, lại có tới 2 só vé , tình trạng Dup Booking. Vậy anh chị nào có thể cho em hổi với trường hợp như thế này em phải làm gì để đươch hỗ trợ từ hãng ,tránh không nộp thêm tiền cho 1 vé mà mình đã bị lỗi không ạ? Em cảm ơn các anh chị nhiều.
  2. Chào các anh chi trên diễn đàn Em là thành viên mới và em đang gặp phải vần đề như sau, Mong anh chịn có kinh nghiệm chỉ giúp em ạ Vào ngày 30/10 em có xuất vé cho khách hành trình BMSG của hãng VNA nhưng do bị sai ngày nen em xử lý void vé và sau đó xuuat lại ngày khác, Sau khi kiểm tra Tình trạng vé đã được VOID em Tiến hành Xuât lại vé mới mà không vào phàn Báo cáo Xuất vé lỗi để kiểm tra lại. Tới ngày 6/12 Đại lý gửi công nợ về cho em và báo là thu sót công nợ và em phải trả thêm 1 khoản tiến bắng với số tiến đã xuất vé cho hãng (tức là em phải trả tiền 2 lần cho 1 vé) và em được giải thích là do bị lỗi hệ thông nên 1 code vé mà em, lại có tới 2 só vé , tình trạng Dup Booking. Vậy anh chị nào có thể cho em hổi với trường hợp như thế này em phải làm gì để đươch hỗ trợ từ hãng ,tránh không nộp thêm tiền cho 1 vé mà mình đã bị lỗi không ạ? Em cảm ơn các anh chị nhiều.
×