Jump to content

ag81492296

Members
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
  1. Dear Anh! Em có vấn đề thắc mắc mong VNA hỗ trợ giúp em ah! - Em bên Dai ly cấp 1 xuất hóa đơn diện tử giao khách ( dai ly cap 2), tuy nhien tren to hoa don xuat sai thong tin dia chi, MST. To hoa don khach hang da bao cao thue, nhung sau do phat hien ra sai. Vay truong hop nay ben dai ly cap 1 giai quyet the nao cho hop ly ah! ( p/s: ben e lam bien ban dieu chinh nhung khach khong dong y, khach yeu cau ngoai bien ban dieu chinh ra phai kem theo hoa don dieu chinh, vay hoa don dieu chinh do lam sao ben cap 1 xuat duoc ah) E cam on!
×