Jump to content

linhlinh

Members
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by linhlinh

  1. Dear anh chị phụ trách Helpdesk! Khách của mình đặt vé bay chuyến PQ SG ngày 18/10 và SG ĐN ngày 19/10 nhưng sau đó yêu cầu hoàn không đi chuyến PQSG ngày 18/10 nữa. Mình đợi khách đi chuyến SG Đn ngày 19/10 rồi hoàn chuyến ngày 18/9 theo quy định nhưng hệ thống báo lỗi: INVALID COMBINATION- VERIFY EXCH TYPE 1662 nên không thể hoàn chuyến PQSG đó. Mong mọi người hướng dẫn giúp. Cảm ơn rất nhiều.
×