Jump to content

LIENLUCDIA_QN4

Members
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
  1. DEAR HDS! A/C CHO E XIN CÂU LỆCH CHỤP LẠI CHỔ CÙNG HẠNG ĐẶT CHỔ CŨ NHƯ TRÊN BOOKING KHI CHƯA BỊ HỦY HÀNH TRÌNH VD: LAEUYU 1.1PHAM /DANG 2.1LE/THI THANH LUY 1 VN1328E 14DEC J SGNDAD HK2 1840 1955 /E TKT/TIME LIMIT 1.TL1715 /10OCT-THU ==================================== ĐÃ HẾT TIME XUẤT VÉ TKS A/C.
×