Jump to content

vinhbui

Members
  • Content count

    2
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
  1. Chao chi, tinh trang tim kiem booking theo so dien thoai van con. Em da chup hinh lai
  2. Dear Anh/Chi Trước đây khi đặt booking em đều add số điện thoại di động của chính em va khi tìm kiếm chỉ cần nhập lại số điện thoại di động là hiện được tất cả các booking em đã booked. Nhưng bây giờ thị bị lỗi " Too many names - Specify More Data". Trường hợp này xử lỹ thế nào vui lòng giúp em. p/s: booking chưa xuất
×